За Нас    Производство    Услуги    Контакти   

Двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене на трупи
Хоризонтален банциг
Пендула
Двойнопрофилираща фреза
Двойнообрезен циркуляр за напречно рязане
Многолистов циркуляр за тънки детайли
Двойнообрезен циркуляр за разкрояване на тръби
Машина за едновременно хидравлично пробиване на отвори в тръби и рамки
Хидравлично управление на хоризонтален банциг
Линия за производство на детайли за палети
Агрегатен многолистов циркуляр
Центроващо-подавателна станция
Автоматична линия за разбичване на едри трупи
Линия за маркиране и подрязване на палети
Автоматизиран двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене
Автомат за отрязване трупчета
Автоматична линия за монтаж на корнизи
Двойнообрезен циркуляр за капаци
В процес на изработване...

Двойнообрезен циркуляр за разкрояване на тръби

Двойнообрезния циркуляр се настройва чрез пневматичен упор за рязане на 2 бр. заготовки едновременно. Двата циркуляра могат да се настройват както по дължина, така и ъглово.

Подаването се извършва чрез пневмоцилиндър с хидрозабавител.

Може да се ползва навсякъде , където се разкроява тръбен материал с различен профил - кръгъл, квадратен, правоъгълен.

Галерия


© 2011 etveg.com