За Нас    Производство    Услуги    Контакти   

Двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене на трупи
Хоризонтален банциг
Пендула
Двойнопрофилираща фреза
Двойнообрезен циркуляр за напречно рязане
Многолистов циркуляр за тънки детайли
Двойнообрезен циркуляр за разкрояване на тръби
Машина за едновременно хидравлично пробиване на отвори в тръби и рамки
Хидравлично управление на хоризонтален банциг
Линия за производство на детайли за палети
Агрегатен многолистов циркуляр
Центроващо-подавателна станция
Автоматична линия за разбичване на едри трупи
Линия за маркиране и подрязване на палети
Автоматизиран двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене
Автомат за отрязване трупчета
Автоматична линия за монтаж на корнизи
Двойнообрезен циркуляр за капаци
В процес на изработване...

Двойнообрезен циркуляр за напречно рязане

Двойнообрезния циркуляр за напречно рязане се използва за окончателно уточняване по дължина на детайли, като едновременно обработва до 25 детайла.

Размера по дължина се уточнява чрез преместване на двата циркуляра. Подаването се извършва чрез пневмоцилиндър с хидрозабавител.

Намира приложение при производството на мебели, на палети и детайли.

Галерия


© 2011 etveg.com