За Нас    Производство    Услуги    Контакти   

Двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене на трупи
Хоризонтален банциг
Пендула
Двойнопрофилираща фреза
Двойнообрезен циркуляр за напречно рязане
Многолистов циркуляр за тънки детайли
Двойнообрезен циркуляр за разкрояване на тръби
Машина за едновременно хидравлично пробиване на отвори в тръби и рамки
Хидравлично управление на хоризонтален банциг
Линия за производство на детайли за палети
Агрегатен многолистов циркуляр
Центроващо-подавателна станция
Автоматична линия за разбичване на едри трупи
Линия за маркиране и подрязване на палети
Автоматизиран двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене
Автомат за отрязване трупчета
Автоматична линия за монтаж на корнизи
Двойнообрезен циркуляр за капаци
В процес на изработване...

Автоматична линия за монтиране на корнизи

Корнизите се произвеждат за фирма IKEA. Тръби с различни диаметри чрез междинна втулка се събират една в друга, като в краищата им се набиват тапи. Операциите, които се извършват от автоматичната линия са следните.

  1. Тапите и междинната втулка се подават от вибробункери в специални устройства, където се извършва замерване на определени размери. Получената информация служи за ориентирането на тапите и втулката в положение за набиване в тръбите
  2. Тръбите се придвижват стъпково чрез транспортна система на отделни позиции, където се извършват необходимите операции
  3. В началните позиции се извършват операциите: надписване на етикет чрез принтер и набиване на тапите в двете тръби
  4. Подготовка на тръбите за следващите операции - набиване на междинната втулка и предварителен монтаж на двете тръби в специализиран механизъм
  5. Събиране на двете тръби една в друга и отвеждането им от линията в палет

Линията се експлоатира от фирма "Доминекс ООД", гр. Русе

Видео© 2011 etveg.com