За Нас    Производство    Услуги    Контакти   

Двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене на трупи
Хоризонтален банциг
Пендула
Двойнопрофилираща фреза
Двойнообрезен циркуляр за напречно рязане
Многолистов циркуляр за тънки детайли
Двойнообрезен циркуляр за разкрояване на тръби
Машина за едновременно хидравлично пробиване на отвори в тръби и рамки
Хидравлично управление на хоризонтален банциг
Линия за производство на детайли за палети
Агрегатен многолистов циркуляр
Центроващо-подавателна станция
Автоматична линия за разбичване на едри трупи
Линия за маркиране и подрязване на палети
Автоматизиран двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене
Автомат за отрязване трупчета
Автоматична линия за монтаж на корнизи
Двойнообрезен циркуляр за капаци
В процес на изработване...

Автоматизиран двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене на тънки и средни трупи (от 10 до 30 см.)

Състои се от:
  • Транспортьор за товарене на трупи
  • Двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене
  • Станция за отделяне на яна и капаците
  • Верижен транспортоьр за капаци

Трупите постъпват във V-образен подаващ улей от транспортьора за товарене на трупи. Оператора ориентира трупа според кривината му по двата лазерни лъча, показващи положението на циркулярите, и задава от пулта необходимия размер.

Системата за управление следи наличието на трупи на машината и когато се освободи приемащият улей, транспортьорът за товарене на трупи подава следващия.

Станцията за отделяне на яна и капаците следи движението им и в определен момент освобождава капаците, които се отвеждат от верижен транспортьор. Яна се транспортира до следващият двойнообрезен циркуляр, когато са подредени 2 бр. в линия за обработване на тънки трупи или се подрежда на повторно връщане за II операция

След II операция се получава греда или призма. Преди нея подаващият V–образен улей се изправя. Машината се обслужва от 1 оператор на входа и 1 общ работник за подреждане на изхода.

Техническата характеристика е същата като на двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене.

Галерия
Видео© 2011 etveg.com