За Нас    Производство    Услуги    Контакти   

Двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене на трупи
Хоризонтален банциг
Пендула
Двойнопрофилираща фреза
Двойнообрезен циркуляр за напречно рязане
Многолистов циркуляр за тънки детайли
Двойнообрезен циркуляр за разкрояване на тръби
Машина за едновременно хидравлично пробиване на отвори в тръби и рамки
Хидравлично управление на хоризонтален банциг
Линия за производство на детайли за палети
Агрегатен многолистов циркуляр
Центроващо-подавателна станция
Автоматична линия за разбичване на едри трупи
Линия за маркиране и подрязване на палети
Автоматизиран двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене
Автомат за отрязване трупчета
Автоматична линия за монтаж на корнизи
Двойнообрезен циркуляр за капаци
В процес на изработване...

В процес на изработване...

  • Машина за белене на кора
  • Двойнообрезен циркуляр за разбичване на къси трупи(от 1000 до 1600 мм) и дебелина до 250 мм. Обслужва се от 1 човек, производителност 30 м3/смяна. Състои се от: двойнообрезен циркуляр с възможност за преместване на двата циркулярни триона от 50 до 160 мм, автоматизирано отвеждане на капаците, както и на яна. Трупите се подават от подаващ транспортьор.
  • Линия за челно слепване. Състои се от: фреза за челно назъбване, лепилонанасяща машина, преса за челно слепване.
  • Mноголистов двувалов циркуляр. Състои се от два вала с по 10бр. циркуляри , дебелина на разбичваните дъски - до 180мм

© 2011 etveg.com