За Нас    Производство    Услуги    Контакти   

Двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене на трупи
Хоризонтален банциг
Пендула
Двойнопрофилираща фреза
Двойнообрезен циркуляр за напречно рязане
Многолистов циркуляр за тънки детайли
Двойнообрезен циркуляр за разкрояване на тръби
Машина за едновременно хидравлично пробиване на отвори в тръби и рамки
Хидравлично управление на хоризонтален банциг
Линия за производство на детайли за палети
Агрегатен многолистов циркуляр
Центроващо-подавателна станция
Автоматична линия за разбичване на едри трупи
Линия за маркиране и подрязване на палети
Автоматизиран двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене
Автомат за отрязване трупчета
Автоматична линия за монтаж на корнизи
Двойнообрезен циркуляр за капаци
В процес на изработване...

Автоматична линия за разбичване на едри трупи

Предназначена е за обработване на едри трупи и получаване на готови продукти: греди, дъски и детайли. Състои се от:

  • 2бр. хоризонтални блок банзици
  • Агрегатен многолистов циркуляр за надлъжно бичене
  • Двойнообрезен циркуляр за напречно разкрояване
  • Центровидно-подавателна станция
  • Отвеждащ готовата продукция транспортьор
  • Приемащо-разпределителна станция
  • Верижен транспортьор за трупи

Начин на работа

От верижния транспортьор трупите постъпват на хоризонталния банциг. Разбичените капаци, подкапачни дъски, янове и полуянове при обратния ход на режещата глава се преместват на приемащо-разпределителната станция. На нея става разпределението на постъпилите материали на 2 групи - едната група, която продължава последваща обработка и друга, която се сваля в обратна посока.

От разпределителната станция дъските постъпват на двойно-обрезния циркуляр за напречно окрайчване по дължина и след това отиват в центроващо-подавателната станция. След центроване , замерване на най-малката ширина, подаване на информацията в управлението на линията, дъските постъпват в агрегатния многолистов циркуляр, където циркулярните глави вече са се преместили автоматично, и се извършва надлъжното разкрояване на дъските по предварително зададените необходими размери. След разбичването материалите се поемат от отвеждащия готовата продукция транспортьор. По желание на клиента е възможно сортирането на получените изделия по видове и транспортиране на всяко едно от тях до определеното им място за складиране.

Видео

© 2011 etveg.com