За Нас    Производство    Услуги    Контакти   

Двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене на трупи
Хоризонтален банциг
Пендула
Двойнопрофилираща фреза
Двойнообрезен циркуляр за напречно рязане
Многолистов циркуляр за тънки детайли
Двойнообрезен циркуляр за разкрояване на тръби
Машина за едновременно хидравлично пробиване на отвори в тръби и рамки
Хидравлично управление на хоризонтален банциг
Линия за производство на детайли за палети
Агрегатен многолистов циркуляр
Центроващо-подавателна станция
Автоматична линия за разбичване на едри трупи
Линия за маркиране и подрязване на палети
Автоматизиран двойнообрезен циркуляр за надлъжно бичене
Автомат за отрязване трупчета
Автоматична линия за монтаж на корнизи
Двойнообрезен циркуляр за капаци
В процес на изработване...

Линия за производство на детайли за палети

Линията се състои от(вижте схемата):

 1. Двойнообрезен циркуляр - 1бр.
 2. Двойнообрезни пендули - 2бр.
 3. Специализиран многолистов циркуляр за обработка на капаци - 1бр.
 4. Многолистови циркуляри - 2бр.
 5. Транспортьори и ролганги
 6. Управление на машината включващо различни средства за автоматизация.

На линията се обработват трупи със следните размери:

 • Диаметър: 100-300мм
 • Дължина: 1000-1600мм
 • Височина на рязане на пендулата: 160мм

Инсталираните мощности са както следва:

 1. Двойнообрезен циркуляр - 2бр. x 18.5kW + 1 x 0.75kW = 37.75kW
 2. Двойнообрезна пендула - 2бр. х 5.5kW = 11kW
 3. Специализиран циркуляр - 1бр. х 11kW = 11kW

Линията се състои от два отделни клона:

 • За обработка на янове
 • За обработка на капаци

Начин на работа:

Трупите се поставят върху подведащият път на двойнообрезния циркуляр и след разбичване , при което се получават 1бр. ян и 2бр. капаци, се разделят на два паралелни клона на линията.

На първият клон се обработват яновете. При движението яна се обръща от механизъм за обръщане и по ролганг се придвижва до двойнообрезната пендула, където чрез пневматичен захват се центрова и закрепва. Следва отрязване на размер по дължина , като подаването е с пневмоцилиндър и хидрозабавител, и отвеждане на заготовката до многолистов циркуляр, където се разбичва на отделни дъски

На вторият клон се обработват капаците. След излизане от двойнообрезния циркуляр същите се ориентират по плоската си повърхност и се подават на второ (по-ниско) ниво върху стъпков транспортьор, по който се придвижват до място за сортиране. Тези от тях, които подлежат на обработка се поставят на ролганга пред втората двойнообрезна пендула и след отрязване се придвижват до специализирания циркуляр за обработване на капаци. След разбичване продължават до многолистов циркуляр, където се разкрояват на отделни дъски.

Посочените по-горе размер на обработвания материал, както и цялостната окомплектовка на линията с машини и механизми за автоматизация, могат да се променят съобразно нуждите на конкретния клиент.

ГалерияВидео© 2011 etveg.com